Mindent a készségfejlesztő játékokról

 

Gyermekeink már az első pillanatoktól kezdve a fejlődés útjára lépnek, testileg és szellemileg egyaránt. A szülők és gondviselők feladata pedig az, hogy ezt a fejlődést vigyázzák, óvják és megfelelően támogassák, hiszen fontos, hogy a fejlődés jó ütemben haladjon, és a gyermek életkorának megfelelő játékokkal játsszon. A technológia fejlődésével előtérbe kerültek az elektromos, online játékok és eszközök, melyek megjelenése csak tovább növeli a készségfejlesztő játékok fontosságát. A készségfejlesztők legyenek egyben szórakoztatóak is, így játszva tanulhatnak a gyerekek! Az 5 fő képesség, melyek fejlődése kulcsfontosságú, nem más, mint a motoros, érzelmi-akarati, értelmi, szocializációs és anyanyelvi képességek! 

  1. Motoros képesség: Minden gyerek egy kis örökmozgó. Kúsznak, másznak, szaladgálnak, ugrándoznak, táncolnak és bukfenceznek. Mindezekhez igen fontos, hogy a megfelelő időben, megfelelő játékkal segítsük őket. A nagy mozgás, mint készségfejlesztés kiváló az egyensúly érzékének fejlesztésére. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt alkalmazhatók a különféle egyensúly fejlesztő játékok, mint például a régről ismert egyensúlyozó tölcsér, vagy éppen a hinták. Bármilyen meglepő, a hintázás remek fejlesztő játéknak számít, és nem feltétlenül kell megvárni, míg beköszönt a jó idő, hiszen ma már számos beltéri hinta is elérhető. A nagy mozgások közben nagyon jól tanulhatóak az irányok. Hamarabb megtanulják a gyerekek, hogy merre van a fel és le, a jobbra és balra, hiszen a térbeli tájékozódás képessége erősen összefügg a mozgás fejlődésével. A motoros képességek közé tartozik a finommotorika. Ez a részképesség, amely segíti a kézben jelen levő kis izmok összehangolódását. A finommotorika képességének fejlesztésére kitűnő eszközök lehetnek a színezők, kézműves játékok, mint például a fűzés, varrás, játékos csavarozás. Ez fogja segíteni a helyes ceruza tartást, vagy az olló használatát. Fontos, hogy időben elkezdjenek fejlődni ezek a képességek, hiszen hozzátartoznak az iskolaérettséghez. Tehát a finommotorika képességének fejlesztésére olyan játékokra van szükség, melyek az apró részletekről és aprólékosságról szólnak. 
  2. Értelmi képességek: Értelmi képességek említésekor, beszélünk majd érzékelésről, észlelésről, figyelemről és emlékezetről, képzeletről és gondolkodási műveletekről. Az érzékszervek fejlesztése kulcsfontosságú, hiszen a hallás, tapintás, szaglás, látás és ízlelés szerves részei mindennapi életünknek. A különböző anyagból készült, más-más kinézetű plüssök, a tapintós játékok vagy éppen a színes, számos ki-berakók tökéletesen fejlesztik a gyerekek ismereteit az anyagok, számok, színek érzékelésének világában. A figyelem a korral együtt fejlődik. A gyerek minél idősebb, annál hosszabb ideig képes egy dologra vagy helyzetre figyelni. A figyelem és az emlékezet kéz a kézben jár, így érdemes a memória, a megfigyelő vagy párosító játékokat gyakran alkalmazni, hiszen ezek kiváló lehetőséget nyújtanak, a figyelem és emlékezet képességének fejlesztésére. A gyerekek képzelőereje szinte határtalan. Nekünk csupán eszközöket kell biztosítanunk számukra, hogy megvalósításra kerüljenek színes ötleteik és elképzeléseik. Az színes építőjátékok, a pötyi kirakók, a gyurmázások, a homokvárépítés, gyöngyfűzés, mind-mind olyan szabad teret biztosít a kicsiknek, ahol bátran megalkothatják, bármi is az elképzelésük. Az alkotás során a képzelőerővel együtt sok más részképesség is fejlődik, így egyszerre tanul, szórakozik és kapcsolódik ki a gyermek. Bátorítsuk hát, hogy alkotással töltse szabadidejét! A gondolkodási műveletek fejlődése során tanulják meg a gyerekek, az irányokat, a mennyiségi különbségeket, a súlyok és nagyságok közötti különbségeket. Megtanulja a kis részleteket összeilleszteni, az egészeket kis részekben látni, például akkor, amikor kirakóval játszik. Megtanulja a fogalmak jelentését, és azok kifejtését, megtanulja mi az a virág, az autó vagy a ház. Kérjük meg a gyerekeket, hogy soroljanak fel többféle járművet vagy színeket. A logikai és gondolkodó játékok nem csak a gondolkodás képességét fejlesztik, de türelemre tanítja a gyerekeket és fejleszti a megoldás képességüket is.
  3. Érzelmi - akarati készség: Az érzelmi és akarati élet során a gyerek kialakítja az érzelmi viszonyulását adott helyzetekhez, eközben tanulja meg a szülőktől való leválást és azt, hogyan viszonyuljon érzelmileg társaihoz, a felnőttekhez. Ekkor tanulja meg a gyerek, hogyan győzze le az akadályokat, megtanulja betartani a szabályokat, kifejlődik az önfegyelem és kialakul, hogyan éli meg a kudarcot. A kor haladtával egyre önállóbbá is válik. A piacon megannyi készségfejlesztő játék van, melyek segítik az érzelmi - akarati élet képességét. Léteznek egészséges életmódra, önállóságra nevelő játékok, továbbá vannak olyan játékok is, amik játékos formában tanítják meg a gyereket a napi rutin vagy a szokások és illemszabályok betartására. 
  4. Szocializáció: Újabb kulcsfontosságú készséghez értünk. Az egészséges társas kapcsolatok kialakítása nagyon fontos, minden ember életében. Ahhoz, hogy felnőttként egészséges szociális kapcsolatokat legyünk képesek kialakítani, már a születés pillanatától kezdve foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. A gyermekkorban szerzett társas tapasztalatok és tudások beépülnek a személyiségünkbe és meghatározóvá válnak felnőtt éveinkre. Ahhoz tehát, hogy egészséges szociális érzékkel és tapasztalatokkal fejlődjünk, fontos, hogy már gyerekkorban lefektessük az alapokat. A gyerekek számára a bölcsőde és az óvoda az első szociális színtér, ahol megtanul alkalmazkodni és viszonyulni kortársaihoz, és nevelőihez. Itt megtanul csoportban működni, elsajátítja a szabálytudatot, a napirend betartását. Közös játékaik során pedig elmélyítik a már megszerzett tudásukat, megtanulnak együttműködni és elsajátíthatják azokat a szociális képességeket, melyek fontosak az iskolaérettség eléréséhez.
  5. Anyanyelvi képességek: A beszéd fejlődése magába foglalja az anyanyelvi készséget is. A beszéd fejlődése során bővül a hangképzés, a szótagolás és a szókincs is. Minél fejlettebb egy gyerek szókincse, annál jobban tisztul a beszéde, és egyre könnyebben képes megértetni magát a környezetében. A beszéd fejlesztésére nagyon jó eszközök lehetnek a különböző mondókák, dalok, melyeket egyre jobban fog érteni és ezáltal egyre bátrabb lesz a közösségekben is, mernek mesélni, verselni és dalolni. Megismerik a betűket, az asszociációt, mindezt pedig játékosan, szórakoztatóan. Bátorkodjunk tehát a bölcsődén és az óvodán kívül, családi környezetben is tanítani a gyerekeknek mondókákat, dalokat.

Ha pedig érdekel a készségfejlesztő kínálatunk, kattints ide!

 

>