Adatvédelmi tájékoztatóSzeretnénk, ha tudnád, hogy mindig ügyelünk arra, hogy a személyes adataid nálunk biztonságban legyenek, és azok ne juthassanak illetéktelenek kezébe. Kérlek, olvasd el az adatvédelmi tájékoztatónkat, amiben elmondjuk, hogy milyen adataidat milyen célból használjuk, és kik férhetnek még hozzá ezekhez az adatokhoz, valamint hogy téged milyen jogok illetnek meg a személyes adataid kapcsán. Ha kérdésed van, keresd az adatvédelmi felelősünket bizalommal, aki igyekszik megnyugtató választ adni neked.

 

Nézzük, milyen jogszabályoknak kell megfelelnünk, amikor a személyes adataidat kezeljük!

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

 

Kik vagyunk mi, vagyis ki az pontosan, aki kezeli az adataidat, amikor a játékmost.hu webáruházban vásárolsz vagy nézelődsz?

 

Az adatkezelő neve: Euro-Toys Kft.

Az adatkezelő székhelye: 1037 Budapest, Testvérhegyi u. 48.

Az adatkezelő telefonszáma: +3620/665-7000

Az adatkezelő e-mail címe: [email protected]

Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-362109

Az adatkezelő adószáma: 10944004-2-41

Az adatkezelő képviselője: Bohus Ildikó ügyvezető igazgató

Az adatkezelő adatvédelmi képviselője: Benkő Szilvia ecommerce manager

Határozzuk meg, mit jelentenek azok a fogalmak, amiket ebben az adatvédelmi tájékozóban és a jogszabályokban is gyakran olvashatsz, és nézzük meg, hogy miért fontos az adatvédelem!

Mi az a személyes adat?

Minden olyan adat, ami konkrét személlyel kapcsolatba hozható.  Személyes adat a név, lakcím, születési idő, telefonszám, de ilyen lehet a képmásod, az autód rendszáma, de még a céges e-mail címed is.

Miért kell védeni személyes adatainkat?

Mert a személyes adataid birtokában bárki, aki azokhoz hozzáfér, akár ismeretlenül is különféle adatokhoz juthat hozzá veled kapcsolatban. Az adatokból következtetéseket vonhat le, sőt, különböző módokon vissza is élhet velük. A védelem azért szükséges, hogy csak azok férhessenek hozzá egy adott ember személyes adataihoz, akik a törvény alapján jogosultak erre, illetve akinek az adott személy hozzájárulást ad.

Mit jelent az adatkezelés?

Az adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így az adat felvételétől, annak felhasználásán át egészen az adatok törléséig adatkezelésről beszélünk. Ide tartozik egy adat leírása, fénykép készítése, online űrlapon történő adatfelvétel, vagy ujjlenyomat rögzítése.Ha valaki nem végez konkrétan semmilyen műveletet az adattal, csak lementi a számítógépére, az is adatkezelésnek minősül.

Mit jelent az adatkezelés célja/jogalapja?

Ebben a kifejezésben a cél és a jogalap nagyon hasonló fogalom. A jogszabályban elő van írva, hogy milyen célból illetve jogalappal lehet kezelni az adatokat. Ilyen az érintett (ez te vagy) hozzájárulása, az adatkezelő jogos érdeke, érdekmérlegelés, létfontosságú érdek, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása. Csak ezen célok esetében kezelhetünk személyes adatot, vagyis nem mondhatjuk, hogy ezt vagy azt az adatot “csak úgy”, vagy “jó lesz valamire” alapon gyűjtöttük be. A tárolt adatokat csak arra célra használhatjuk, amire gyűjtöttük. Vagyis ha bekértük az e-mail címedet, hogy értesíteni tudjunk a csomaggal kacsolatban, és ki tudjuk küldeni a számlát (a cél a szerződés teljesítése), nem küldhetünk neked arra az email címre hírlevelet, mert az már másik cél és jogalap (hozzájárulás).

Ki az adatkezelő?

Az a természetes személy, vagy szervezet, aki, vagy amely az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza, adatkezelőnek minősül. Egy adatbázist több adatkezelő közösen is kezelhet.

Ki az adatfeldolgozó?

Az adatfeldolgozó az adatkezelő tevékenységét kezeli, de önálló rendelkezési, döntési joga az adatok fölött nincs, kizárólag az adatkezelő megbízásából és utasítása szerint kezel személyes adatokat. Az adatfeldolgozó általában a vállalkozáson kívüli harmadik fél. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő utasításainak megfelelően kezeli az adatokat, segíti az adatkezelőt a kötelezettségeinek teljesítésében. Adatfeldolgozó lehet például egy honlaphoz kapcsolódóan a tárhelyszolgáltató, a marketingkampányokat bonyolító cég, vagy az IT.

Milyen alapelvek mentén kezelhetjük a személyes adataidat?

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: az adatkezelésnek meg kell felelnie a jogszabályoknak, tisztességesnek kell lennie, és az érintett számára átláthatónak is kell lennie
 • célhoz kötöttség elve: személyes adatot csak előre meghatározott célból lehet gyűjteni és kezelni
 • adattakarékosság: az adatot csak a célnak megfelelően lehet felhasználni, és a cél eléréséhez szükséges legkevesebb adatot szabad gyűjteni
 • pontosság elve: a kezelt adatoknak pontosaknak és lehetőleg naprakésznek kell lennie
 • korlátozott tárolhatóság elve: csak a cél megvalósulásáig és olyan formában szabad az adatot tárolni, hogy azok csak a cél eléréséig legyenek azonosíthatóak
 • integritás és bizalmas jelleg: megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell alkalmazni az adatok biztonsága és védelme érdekében

Mi az adatvédelmi incidens?

Bármilyen esemény, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (pl. egy személyes adatokat tartalmazó adathordozó elvesztése, rossz címzettnek küldött e-mail stb.). Amennyiben felfedezzük, hogy adatvédelmi incidens történt az általunk kezelt személyes adatokkal kapcsolatban, azt haladéktalanul (legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően) bejelentjük az adatvédelmi hatóságnál, nyilvántartjuk az incidenst, és ha valószínűsíthetően magas kockázattal jár, akkor tájékoztatunk is minden érintettet.

 

Hogyan juthatunk hozzá a te személyes adataidhoz?

 

Ha regisztrálsz az oldalunkon.

Ha nem szeretnéd adataidat minden megrendelés alkalmával újra és újra begépelni, regisztrálhatsz a weboldalon, maivel létrehozol egy személyes fiókot. A regisztráció során a számlázáshoz és a rendelés kiszállításához, valamint a rendeléssel kapcsolatos értesítésedhez kapcsolható adatokat kérjük el. A fiókod jelszóval védett, a jelszót te adhatod meg, és senki más nem férhet hozzá, így a fiókodban tárolt adataidhoz sem fér hozzá illetéktelen személy.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése valamint szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cég, szállítási cím, átvevő neve, e-mail cím, telefonszám

Az adatok törlésének határideje: a vásárlástól számított 5 illetve 8 év

 

Amennyiben nem regisztrálsz az oldalon, akkor is tudsz vásárolni, de abban esetben minden rendeléskor újra és újra ki kell töltened a szállítási és számlázási adatokat.

 

Ha a Facebookon keresztül regisztrálsz

Ha rendelkezel Facebook-fiókkal, azt összekötheted a weboldalunkon létrehozott fiókoddal, vagy regisztrálhatsz is a weboldalunkon a segítségével. A Facebook fiókra a Facebook Szolgáltatási Adatvédelmi Feltételei alkalmazandók.

1. Regisztráció a Facebookkal

Ha új fiókot szeretnél létrehozni a weboldalunkon a Facebook-fiókod segítségével, jelentkezz be a Facebookra, majd a Facebook profilodat összekapcsolhatod a Facebook alkalmazással a weboldalunkon. Ekkor tájékoztatást kapsz arról, hogy a Facebook adatokat továbbíthat a Facebook-fiókodból a részünkre. Mi kizárólag az email-címed, a vezetékneved, keresztneved importáljuk a fiók létrehozásához a weboldalunkon. Szintén megkérnek, hogy fogadd el az Adatvédelmi szabályzatunkat. A vezetékneved és keresztneved szerkesztheted, mielőtt elmentenéd azt. Ha később módosítani szeretnéd az e-mail-címed, úgy le kell választanod a Facebook-fiókodat.

2. A weboldalunkon már létező fiók hozzákapcsolása a Facebookhoz

Ha már van nálunk fiókod és ezt össze szeretnéd kapcsolni a Facebook-fiókoddal, megteheted a weboldalunk „Fiókom” menüpontjában, ahol hozzáférsz a Közösségi média beállításokhoz. A fiókok összekapcsolása lehetővé teszi a számodra, hogy a Facebook-fiókoddal lépj be a weboldalunkra. Ugyanazokat az adatokat küldi meg a Facebook a részünkre és ugyanazokat tároljuk, mint amiket feljebb  a „Regisztráció a Facebookkal” c. pontban.


3. Belépés Facebookon keresztül

Ha a weboldalunkon a Facebook-fiókod felhasználásával regisztráltál vagy összekapcsoltad a weboldalunkon lévő fiókodat a Facebook-fiókoddal, úgy mindig be tudsz lépni a weboldalunkra a „Belépés Facebookkal” gombra kattintva a weboldalunkon, ehhez viszont szükséges, hogy be legyél jelentkezve a Facebookra.


A weboldalunkra a Facebook-fiókod nélkül is bármikor be tudsz lépni a Facebookos összekötéskor megadott e-mail-címeddel és a weboldalunkon megadott jelszóval.

4. Az összekapcsolás megszüntetése

Ha szét szeretnéd átmenetileg választani a weboldalunk fiókját a Facebook-fiókodtól, megteheted a weboldalunkon a „Fiókom” menüpont alatt a Közösségi média beállításoknál. Ahhoz, hogy véglegesen megszüntesd a kapcsolatot, le kell törölnöd a Facebook alkalmazásunkat a Facebook-fiókod Alkalmazásközpontjának „Alkalmazásaid” menüpontjában (kattints a beállítások között az „Alkalmazás eltávolítása” gombra).

 

 

Terméket rendelsz a weboldalon

Amikor megrendelést adsz le a weboldalon, kétféle célból gyűjtjük és használjuk az adataidat. Egyrészt számlát kell kiállítanunk a megrendelésedről, ezért elkérjük a számla kiállításához elengedhetetlenül szükséges számlázási adataidat.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cég, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám

Az adatok törlésének határideje: vásárlástól számított 8 év

Amennyiben nem adod meg a számla kiállításához szükséges adatokat, nem tudjuk teljesíteni a rendelésed.

 

A másik fontos feladatunk a megrendeléseddel kapcsolatban, hogy ki tudjuk küldeni neked a megrendelt termékeket egy futárcég segítségével, és értesíteni tudjunk téged a rendeléseddel kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cég, szállítási cím, átvevő neve, e-mail cím, telefonszám

Az adatok törlésének határideje: a vásárlástól számított 5 év

Amennyiben nem adod meg a szállításhoz szükséges adatokat, nem tudjuk teljesíteni a rendelésed.

Amennyiben a rendelésedet bankkártyával szeretnéd kifizetni, a weboldal átirányít téged a Barion biztonságos fizetési oldalára, ahol meg tudod adni a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat. Ezeket az adatokat mi nem látjuk, nem kezeljük, ezeket csak a bank kezeli. 

Ha a weboldalon való vásárláskor a bankkártyás fizetési opciót választva nem irányít át téged az oldal a Barion biztonságos fizetési oldalára, vagy bármi gyanúsat észlelsz az oldal megjelenésével kapcsolatban, kérjük, ne add meg a bankkártya adataidat, és vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal, akik utánanéznek, minden rendben van-e.

 

 

Feliratkozol hírlevélre

A honlapon több helyen is lehetőséged van feliratkozni a hírlevélre. A feliratkozó lehetőség mellett minden esetben el tudod olvasni az adatkezelési útmutatót, és hozzá kell járulnod a jelölőnégyzet bepipálásával, hogy az e-mail címedet használhatjuk hírlevél küldésre. A hírlevelekről természetesen bármikor leiratkozhatsz.

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása

 

Amennyiben nem iratkozol fel a hírlevélre, előfordulhat, hogy nem értesülsz olyan kedvezményekről, vagy bármely más információról, ami fontos vagy előnyös lehet a számodra.

 

Böngészel a weboldalon

Amikor a https://jatekmost.hu oldalon böngészel, a honlap egy rövid szöveges file-t (a továbbiakban Süti) tárol el az általad használt eszközön, ami ártalmatlan az eszközre nézve, viszont megkönnyíti a böngészést az oldalunkon. A Sütik többfélék lehetnek, egy részük a weboldalunkon használt beállításaidat (pl. azonosító) jegyzi meg, hogy a következő alkalommal könnyebben elérd, egy másik részük a gyorsabb keresést biztosítja, egy részük pedig arra szolgál, hogy olyan reklámokat kaphass tőlünk, amik megfelelnek az érdeklődésednek.

A Sütikkel kapcsolatban bővebb információt találsz a Cookie policy oldalunkon.

A fentiekből azt láthatod, hogy adataidat háromféle célból kezelhetjük: vagy azért, mert arra bennünket jogszabály kötelez (számlát kell neked kiállítanunk), vagy azért, hogy teljesíteni tudjuk, amit szerződésben vállaltunk (el kell juttatnunk hozzád a megrendelésedet), vagy azért, mert azt te önként megadtad nekünk, pl. mert hírlevelet szeretnél tőlünk kapni, vagy kényelmesebben szeretnél böngészni a weboldalon. A hozzájárulás bármikor visszavonhatod, ha ezt tőlünk elérhetőségeink bármelyikén kéred.

 

Kik fognak még hozzáférni rajtunk kívül az általad megadott személyes adatokhoz?

Annak érdekében, hogy a vásárlásoddal kapcsolatban teljeskörű kiszolgálást tudjunk neked biztosítani, bizonyos szolgáltatásokra külső partnercégekkel dolgozunk együtt, akik hozzáférhetnek a munkájuk során a személyes adataidhoz. A közreműködő adatfeldolgozók és közös adatkezelők a személyes adataidat csak a legszükségesebb mértékben és ideig használják, és minden esetben csak az jogszabályokban foglaltak betartása mellett. Az alábbi adatfeldolgozókkal és közös adatkezelőkkel dolgozunk együtt:

Cégnév

Székhely

Tevékenység

Szerepkör

Ecommsolvers Kft.

7800 Siklós Hajdú utca 7. A ép. fszt. 3 a

webáruház fejlesztés

adatfeldolgozó

Sigmanet Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

tárhelyszolgáltatás

adatfeldolgozó

Marketing Prezident Kft.

1068 Budapest, Király utca 80.

marketingszolgáltatás

adatfeldolgozó

Complexpress Logisztika Kft.

1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. - PP Center

csomagszállítás

adatkezelő

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

csomagszállítás

adatkezelő

24H Parcel Zrt.

1106 Budapest, Fehér út 10.

csomagszállítás

adatkezelő

Gepárd Futárszolgálat Kft.

1149 Budapest, Mogyoródi út 32.

csomagszállítás

adatkezelő

NetSoft Informatika Kft.

1214 Budapest, Erdősor utca 16.

ERP rendszer üzemeltetése és fejlesztése

adatfeldolgozó

 

A közös adatkezelőkön és adatfeldolgozókon kívül személyes adataidat csak abban az esetben osztjuk meg más szervvel, amennyiben jogszabály, vagy közhatalmi szerv kötelez bennünket rá, illetve amennyiben az igazságszolgáltatás érvényesülése megköveteli. Ez magában foglalja ahhoz való jogunkat, hogy bűncselekmény (pl. csalás) megelőzése érdekében, jogaink megvédése érdekében osszuk meg személyes adataidat más szervekkel, szervezetekkel.

 

Mik a jogaid a személyes adataid kezelésével kapcsolatban?

Átlátható tájékoztatáshoz való jog

Mielőtt bármilyen személyes adatot megadnál nekünk, azoknak a kezeléséről a https://jatekmost.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon tájékozódhatsz.

A hozzájáruláson alapuló adatszolgáltatás előtt minden esetben lehetőséget adunk a számodra, hogy a vonatkozó adatkezelési alapelveinket elolvasd, és az alapján hozzájárulj az adatkezeléshez.

Amennyiben bármilyen kérdésed felmerül a személyes adataid kezelésével kapcsolatban, arra kérünk, fordulj bátran az adatvédelmi flelősünkhöz, aki segíteni fog neked a kérdéseid megválaszolásával.

Hozzáféréshez való jog

Bármikor tájékozódhatsz arról, hogy kezeljük-e valamely személyes adatodat. Amennyiben kezeljük, akkor jogosult vagy a következő információkhoz hozzáférni: a személyes adatok másolata, az adatkezelés céljai, az adatok kategóriái, az esetleges automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok, az esetleges forrással kapcsolatos adatok, az esetleges címzettek köre, az esetleges harmadik országba történő továbbítással kapcsolatos információk, garanciák, a tárolás időtartama, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid és a hatósághoz fordulás joga.

Adathordozhatósághoz való jog

Bármely, számunkra megadott személyes adatodat jogod van tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, és azt más adatkezelőhöz továbbíttatni.

Helyesbítés joga

Amennyiben úgy látod, hogy az általunk kezelt személyes adataid nem felelnek meg a valóságnak, hiányosak vagy pontatlanok, bármikor kérheted azok helyesbítését vagy kiegészítését.

Törléshez való jog

Amennyiben az alábbiak közül bármelyik indok fennáll, kérésedre késedelem nélkül töröljük személyes adataidat:

 • ha azokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy kezeltük
 • ha visszavonod a hozzájárulásodat, ami az adatkezelés jogalapját biztosította, és nincs más érvényes jogalap
 • ha tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs az adatkezelésnek egyéb, elsőbbséget élvező jogszerű oka
 • ha jogellenesen kezeljük a személyes adataidat
 • ha a személyes adataidat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Fontos tudnod, hogy nem törölhetjük az adatokat, amennyiben az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához, jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához, népegészségügyi területen közérdekből, tudományos és történelmi kutatási célból történő közérdekű archiválás vagy jogi igények érvényesítéséhez szükséges.

Elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az általunk kezelt személyes adat nyilvánosságra kerül, és törölnünk kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembe vételével észszerűen elvárható lépéseket teszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a többi adatkezelőt az érintett linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az alábbiak közül bármelyik fennáll, kérésedre korlátozzuk az adatkezelést:

 • ha vitatod a személyes adatok pontosságát
 • ha az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését
 • ha nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de te a saját jogi igényeid előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényled
 • ha tiltakoztál az adatkezelés ellen, és mi éppen a jogos indokok mérlegelését végezzük

Tiltakozáshoz való jog

Bármikor tiltakozhatsz személyes adataidnak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást.

Amennyiben tiltakozol, a személyes adataidat nem kezelhetjük tovább, kivéve ha az adatkezelésre van olyan indok, ami elsőbbséget élvez az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A közvetlen ügyfélszerzést célzó (reklám) adatkezelés és az ehhez kapcsolódó profilalkotás ellen tiltakozhatsz. Ilyen esetben adataidat nem kezeljük tovább.

Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás esetén kérheted, hogy ne terjedjen ki rád az automatizált döntéshozatal vagy a profilalkotáson alapuló döntés hatálya, ami rád nézve joghatással járna, vagy téged jelentős mértékben érintene.

Visszavonás joga

A korábban adott hozzájárulásod bármikor, elérhetőségeink bármelyikén visszavonhatod.

 

Milyen jogorvoslati lehetőségeid vannak a kezelt adataiddal kapcsolatban?

Az adatkezelésről bármikor felvilágosítást kérhetsz az adatvédelmi felelősünktől, valamint bármikor kezdeményezheted – korlátozás és indoklás nélkül – adataid helyesbítését, regisztrációd törlését vagy módosítását, a https://jatekmost.hu oldalon szereplő elérhetőségek bármelyikén. Szintén hozzá fordulhatsz az adataid kezelésével kapcsolatos panaszaiddal, de panaszodat benyújthatod a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.

A JÁTÉKMOST webáruház adatvédelmi felelősének elérhetőségei:

Név: Benkő Szilvia

Cím: 1037 Budapest, Testvérhegyi u. 48.

Email cím: [email protected]

Telefonszám: +3620/665-7000

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary

Tel. +36 1 3911 400

Email cím: [email protected]

Weboldal: http://www.naih.hu/>